Zaznacz stronę

Zaproszenia na Pierwszą Komunię Świętą

Sakrament Pierwszej Komunii świętej jest bardzo dużą uroczystością w życiu młodego katolika. Po raz pierwszy do swojego serca przyjmuje on wtedy prawdziwego Pana Jezusa. Po raz pierwszy także świadomie wyznaje wiarę w obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Pierwsza Komunia święta jest też pierwszym świadomie przyjętym sakramentem.
Warto z okazji tej uroczystości przygotować zaproszenia dla gości. Dobrze przekazać je kilka miesięcy przed uroczystością tak, aby zaproszeni mogli wpisać sobie to wydarzenie w kalendarium.
Pięknym zwyczajem jest także prośba skierowana do gości o modlitwę i przyjęcie Komunii świętej w intencji dziecka pierwszokomunijnego.
O modlitwie za dziecko warto pamiętać już wcześniej. Niech uroczystość Komunii nie kojarzy mu się jedynie z prezentami, ale z wielkim przywilejem uczestniczenia w pełni we Mszy świętej. Dobrze jest pamiętać o modlitwie także podczas pierwszej spowiedzi świętej dziecka. Modlitwa przyda się także księdzu, który w imieniu Chrystusa rozgrzeszy pierwszokomunijne dziecko.
Poniżej przykłady zaproszeń na uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Poprzedzają je cytaty z Pisma świętego.

Nasze propozycje zaproszeń

Zaproszenia komunijne

 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.
J 6,51
Od dziś na każdej Mszy świętej mogę przyjmować Komunię świętą. Z okazji tej uroczystości serdecznie zapraszam (imię i nazwisko gościa) na Mszę świętą odprawianą w mojej intencji w kościele …………………………………………………..
Po Eucharystii spotkamy się w …………………………………………………………………………………………………
Wdzięczni za modlitwę
(imię i nazwisko dziecka) z rodzicami

*

*Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
J 6,53-54
(Imię i nazwisko dziecka) wraz z rodzicami serdecznie zapraszają (imię i nazwisko gościa) na uroczystość Komunii świętej, która odbędzie się w kościele …………………………………………………………………………………………….
Po Mszy świętej spotkamy się w ………………………………………………………..
na wspólnym obiedzie .
Dziękuję za modlitwę i Komunię świętą przyjętą w mojej intencji.

*

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
J 6,55-57
W pięknym dniu przyjęcia Pierwszej Komunii świętej (imię i nazwisko dziecka) wraz z rodzicami serdecznie zapraszają na Mszę świętą w kościele pw…………………………………………………………………………………………….
Po Eucharystii na wspólnym świętowaniu spotkamy się w…………………………………………………………………………………………

*

To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
J 6,58
Dziś po raz pierwszy do swojego serca przyjmuję Ciało i Krew Pana Jezusa.
Z serca zapraszam szanownych…………………………………………………………………………….
na Mszę świętą sprawowaną w mojej intencji w kościele pw…………………………………………………………………………………………..
Po Eucharystii na wspólnym świętowaniu spotkamy się w …………………………………………………………………………………………..
Zaprasza (imię i nazwisko dziecka) wraz z rodzicami

*

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
Ap 3,20
Z okazji Pierwszej Komunii świętej gorąco zapraszam (imię i nazwisko gościa) na Eucharystię sprawowaną w kościele……………………………………………………. Dziękuję za modlitwę i Komunię przyjętą w mojej intencji. Po Mszy świętować będziemy w ………………………………………………………………………………..
Do zobaczenia! (Imię i nazwisko dziecka) z rodzicami

*

Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.
Iz 49,16
Po raz pierwszy do swego serca przyjmuję Pana Jezusa. Wdzięczny za dar Komunii świętej z serca zapraszam (imię i nazwisko gościa) na Mszę świętą sprawowaną w mojej intencji w kościele……………………………………………………………………
Po Eucharystii na świętowaniu spotkamy się w ………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka) z rodzicami

Nasze propozycje zaproszeń