Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu internetowego studioblogo.pl

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego (zwanego dalej również jako: „Klient”) podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane Administratora: Krystian Koc, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zobacz Życie – Krystian Koc, Aleja Wojciecha Korfantego 125a,
40-156 Katowice, NIP: 1181477389, REGON: 381523174.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem, prowadzącym Sklep internetowy, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy na Sklepie internetowym.
Dane mogą być przetwarzane w celu:
● analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Sklepu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
● zawarcia umowy sprzedaży lub sfinalizowania działań podejmowanych na żądanie użytkownika, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
● wywiązania się z ciążących Administratorze obowiązkach prawnych związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
● udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
● realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c. W przypadku wszystkich Klientów, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe na rzecz obsługi księgowej, prawnej oraz informatycznej w zakresie prawnie dopuszczalnym.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
5. Klient ma prawo:
● dostępu do swoich danych osobowych,
● ich sprostowania,
● usunięcia,
● ograniczenia przetwarzania,
● przeniesienia danych do innego administratora oraz
● wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
7. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
8. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.